Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

Divergente instituționale inexplicabile pentru Podul de la Ungheni – Parte a Autostrăzii Unirii A8!

Avem de-a face aceste zile cu ”balbaieli” instituționale asupra unui aspect care este reglementat destul de clar din punctul nostru de vedere, și anume termenul de valabilitate a certificatelor de urbanism emise pentru investiții în infrastructura de transport. 

Cu un contract semnat de CNAIR în 2015 (link: http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/comunicate-de-presa/Comunicat%20CNADNR%20SA%2024%2004%202015%20-%20Semnare%20contract%20de%20servicii%20avand%20ca%20obiect%20Elaborare%20Studiu%20de%20fezabilitate.pdf), la circa 5 ani depărtare încă suntem in faza “embrionară” a Elaborării Studiului de Fezabilitate. Cu toate acestea, la peste 5 ani de la demararea proiectării nu suntem în stare să finalizăm etapa de proiectare și încă nu avem un traseu predictibil și un calendar clar de implementare a acestui obiectiv major agreat și finanțat de Comisia Europeană cu fonduri nerambursabile. 

Concret, exista acum, la jumătatea anului 2020, corespondență contradictorie, cu efect de intarziere asupra derulării etapei de mediu, între CNAIR si Consiliul Judetean Iasi în ceea ce privește Certificatul de Urbanism 95/07.07.2015, care a fost emis cu termen de valabilitate 24 de luni. 

Se pare ca optica Consiliului Judetean Iasi este ca ar fi necesar un nou certificat de urbanism, cu reluarea tuturor avizelor stipulate în acesta, invocandu-se o ieșire din perioada de valabilitate a documentului. 

Pe de alta parte, conform textelor de lege pare a se contrazice aceasta optică:

  1. Ordonanța de urgență nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative specifica: 

Art XVIII – (1) Perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire, Certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, după caz, avizelor de amplasament eliberate pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport, care nu au expirat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, (n.r. 18 martie 2016) se prelungește de drept până la data semnării procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, fără a mai fi necesară parcurgerea procedurilor legale pentru eliberarea acestora.

Și 

  1. Conform prevederilor Legii 50/1991 (art. 5, alin. 1):

(5 1) Pentru proiectele de infrastructură transeuropeană de transport şi amenajările hidrotehnice, autorizaţiile de construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, după caz, avizele de amplasament, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării proiectelor, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în termen de 24 de luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. (la data 27-dec-2016 Art. 7, alin. (5^1) din capitolul I modificat de Art. VII, punctul 12. din Ordonanța urgenta 100/2016 ) 

 

A se menționa faptul că o situație similară a fost interpretată favorabil progresului proiectului, în cazul Autostrazii Pitesti-Sibiu, situație în care nu a fost necesară reluarea procedurilor energofage și birocratice de obținere a unui alt act administrativ, legislația fiind interpretată și aplicată într-o manieră pro-activă în beneficiul progresului proiectului.

Trebuie precizat faptul că fără lămurirea situației cu privire la Certificatul de Urbanism procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) nu poate demara oficial la APM Iași. 

Considerăm ca proiectul autostrazii A8 și a tronsoanelor acesteia, deja intarziat, nu are nevoie de alte bâlbe si interpretări divergente, motiv pentru care facem apel la instituțiile responsabile (CNAIR, CJ IAȘI, APM Iași) sa facă eforturi susținute pentru deblocarea situației și să colaboreze proactiv pentru adoptarea unei soluții legale in vederea accelerarii procesului de proiectare/studii de teren/avizare.

 

Document: Certificat de urbanism pentru Podul de la Ungheni!

lei10,00 lei20,00 lei50,00 lei100,00
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn