Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei Moldova VREA Autostradă

a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;

Adunarea Generala a Asociatiei – ca organ de conducere – este constituita din totalitatea membrilor. Adunarea generala este convocata o data pe an in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie, la cererea Consiliului director sau la propunerea a cel putin unei treimi din numarul membrilor, in sedinte extraordinare. Hotararile Adunarii Generale se adopta cu votul a jumatate plus unu din. numarul membrilor prezenti.
Acest organ are dreptul de a alege si de a revoca membrii Consiliului Director, dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare reprezinta un atribut al Adunarii Generale.

Conducerea Asociatiei se realizeaza prin Consiliul Director, format din urmatorii membrii:
– Presedintele asociatiei si membru fondator – FLAVIU MANEA;
– Vicepresedinții asociatiei – MARIUS ALEXA, PAUL BUTNARIU, MIHAELA MUNTEANU, DIANA MIHALCEA, DANIEL MIRCEA;
– Secretar – DANIEL M[T[SARU

Atributiile consiliului director sunt urmatoarele:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
b) executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
c ) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
d) aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
e) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
f) decide asupra primirii si folosirii de subventii, donatii, legate si sponsorizari;
g) intocmeste bugetul Asociatiei si-l supune aprobarii adunarii Generale;
h) organizeaza actiuni de extindere a Asociatiei;
i) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala;

Hotararile luate de consiliul director, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care adera in calitate de membrii la asociatie.

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Echipa de conducere

Flaviu Manea

Președinte

Flaviu Manea este în prezent administratorul unei firme de consultanță, înființată în 2010, cu scopul de a oferi servicii de consultanta de înaltă calitate pentru sectorul privat de investiții si care reuneste într-un concept inteligent o echipa flexibilă alcatuita din probabil cei mai profesionisti consultanți din regiunea de Nord-Est a României. Cu arie largă de acoperire în ceea ce privește programele structurale și guvernamentale accesate, cel mai important castig in cei 11 ani de la înființare reprezintă capitalizarea încrederii și satisfacției clienților săi. Din 2019 este președintele Asociației Moldova vrea Autostradă.

Daniel Mătăsaru

Secretar

Marius Alexa

Cofondator | Vicepreședinte

Marius Alexa este un antreprenor român din domeniul media. S-a remarcat prin promovarea unor instrumente de sprijinire a companiilor și întreprinzătorilor, prin coagularea unor comunități de afaceri în mai multe orașe, reușind să creeze astfel rețele naționale de întreprinzători și companii dar și prin inițierea și conducerea unor serii de campanii de comunicare de interes public. Inițiator al mișcărilor civice Ieșenii vor Aeroport în 2012, Bahlui.ro în 2011, Moldova Vrea Autostradă în 2014 și co-fondator al Asociației Moldova Vrea Autostradă se numără printre cei mai importanți promotori ai inovării și antreprenoriatului civic regional și național.

Ioan Daniel Mircea

Membru Board | Vicepreședinte

Daniel Mircea a lucrat în domeniul Telecomunicaţiilor până în 2017, ulterior devenind Technical Project Leader la o companie multinaţională care deține un sediu în Iasi. Este membru MVA din ianuarie 2019, fiind ales membru în Comitetul Director din iulie 2020.

Diana Mihalcea

Membru Board | Vicepreședinte

Diana Mihalcea are un vast background jurnalistic, activând de mai bine de 15 ani în presa economică. Calitățile de comunicator și le-a rafinat conducând ample proiecte de relații publice pentru companii private și ONG-uri. În prezent, deține propria Agenție de Comunicare și Marketing – PRING.
În cadrul Asociației „Moldova Vrea Autostradă”, Diana contribuie la consolidarea relației cu mass-media și la comunicarea promptă și obiectivă a activităților asociației.
Diana deține titlul de doctor în Finanțe, fiind și cadru universitar în cadrul Universității „Al.I.Cuza”

Paul Costel Butnariu

Membru Board | Vicepreședinte

Paul Butnariu este antreprenor şi Director General al Companiei Construcții Feroviare SA Iași, având activitate și experiență profesională de peste 35 ani într-un spectru larg de investiții cum ar fi construcții de cale ferată , clădiri stații și triaje feroviare, poduri și terasamente, drumuri și platforme, linii de tramvai, construcții aeroportuare, construcții civile, hale industriale și logistice, instalații feroviare și de utilități publice. Este președinte al Camerei de Comerţ Iaşi şi vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, fiind de asemenea membru fondator al Patronatului Roman din Construcții Feroviare, Rotary Club Iași 2000 şi Asociației “ Moldova vrea autostradă”.