Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

De ce Autostrada A8 nu poate fi finanțată din cele 30 miliarde de la UE prin PNRR – NextGenerationEU

Comisia Europeană a promis României 30,4 miliarde de euro, pentru Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu scopul de a ajuta țara noastră să se recupereze economic după criza COVID-19. România a identificat o serie de proiecte prioritare care să fie finanțate din aceste fonduri, din care însă lipsește Autostrada A8.
A lăsat Guvernul cu bună intenție deoparte acest proiect sau Autostrada Unirii nu este pregătită pentru a intra la finanțare prin acest program? Asociația “Moldova vrea Autostradă” (MVA) a făcut o analiză a PNRR și a încercat să identifice șansele ca A8 să fie realizată prin acest mecanism. În plus, am făcut o sinteză a celor mai importante proiecte de infrastructură rutieră care apar în PNRR (inclusiv autostrada A7).

Analiza noastră asupra Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) cuprinde trei aspecte:

  1. Veștile promițătoare referitoare la A7, a cărei orizont de recepție devine anul 2026
  2. Explicația pentru care A8 si A13 nu se află în lista de proiecte de pe acest plan (nici măcar Pitești – Sibiu)
  3. Oportunitățile de finanțare abordabile pentru A8 și eventualele riscuri

Context:

Suplimentar față de alocările pe perioade programatice de care beneficiază România, ca membră UE în cadrul Politicii de Coeziune (deja suntem la finalul celei de-a doua perioade programatice), criza sanitară Covid a determinat UE să instituie un Mecanism de Redresare şi Rezilienţă, prin care alocă României, în plus față de alocarea pentru 2021-2027, încă aprox. 30,4 miliarde de euro. 

România are ca termen luna aprilie 2021 să finalizeze negocierea pe acest plan cu Comisia Europeană și a propus, conform calendarului stabilit, un prim draft în luna octombrie 2020, asupra căruia facem această analiză, cu precădere asupra celor ce vizează infrastructura rutieră. Menționăm că documentul este încă în lucru și deci, încă se pot face modificări, cu includerea sau, dimpotrivă, excluderea unor proiecte propuse spre finanțare. 

Astfel, sunt definite la pag. 39 a variantei de draft PNRR din luna octombrie Categoriile de investiții și bugete estimate pentru domeniul Transport, din care intervențiile rutiere: 

1. Rutier: Autostrăzi și drumuri expres (TEN-T)

2. Rutier: Variante Ocolitoare și conexiuni de municipii la rețeaua TEN-T

Țintele naționale stabilite în PNRR sunt: 

  • 662,82 km de autostradă, cu un buget estimat de 6,40 mld. Euro
  • 636,2 km de drum expres și drumuri de legătură la rețeaua primară, cu un buget estimat de 2,34 mld. Euro.


Ce blochează accesul A8 pe lista proiectelor PNRR

Deși încă nu este clar cum a fost întocmit acest draft al documentului, fiind un proces cvasinetransparent, câteva elemente au fost menționate cu privire la condițiile principale pentru ca un proiect să intre pe lista de finanțări. Una dintre cele mai importante este condiția de maturitate a proiectelor și care, de altfel, este cea care încurcă cel mai mult planurile pentru Autostrada A8. “Prioritizarea investițională în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență este în directă legătură cu maturitatea proiectelor, contribuția economică a acestora la dezvoltarea economică a localităților urbane, contribuția la rețeaua TEN-T Core și contribuția la dezvoltarea națională și regională (…) Vor fi avute în vedere constrângerile de timp aferente acestui nou mecanism, respectiv atingerea tuturor țintelor stabilite până la sfârșitul lunii august 2026”, se arată în document.

Cu alte cuvinte, se pot finanța doar proiecte care au o șansa reală de a fi FINALIZATE, ca execuție, la sfârșitul anului 2026. În cazul Autostrăzii A8 această proiecție de timp nu este realistă și, în aceste condiții, Autostrada Unirii pierde șansa de a urca în lista proiectelor finanțate prin PNRR.
IMPORTANT de spus este că acest document, odată trimis Comisiei Europene, nimeni nu mai intervine pe el. Mai concret, tot ce propune un stat membru devine literă de lege, lista nu mai este modificată, ceea ce crește șansele de realizare a tuturor proiectelor incluse.

  1. Veștile promițătoare pentru Moldova

Cea mai promițătoare veste vine pe intervenția AUTOSTRĂZI. Regiunea Moldova beneficiază de 40,03% din valoarea de 6,4 mld euro a bugetului pe intervenția Autostrăzi:

După cum se observă, 50% din valoarea totală a intervenției la nivel național este dedicată pentru Autostrada A7, aceasta urmând a fi finanțată în întregime pe acest mecanism, ceea ce va accelera toată implementarea proiectului, astfel ca în august 2026 obiectivul să fie finalizat, conform cerințelor PNRR. 

1.1. 50% din valoarea intervenției Autostrăzi la nivel național este alocată pentru A7, Ploiești – Siret.

1.2. A7 va fi finanțată în întregime pe acest mecanism, accelerând implementarea, pentru finalizare în 2026.

Singurul risc prezumptiv notabil este ca CNAIR să nu poată respecta condițiile de eligibilitate privind maturitatea, și anume “angajamentul ferm din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată sub formă de grant şi, respectiv, la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate sub formă de grant”.

Orizontul de implementare pentru tronsoanele Pașcani – Suceava și Suceava – Siret din A7, respectiv anul 2026, este extrem de ambițios și se încadrează într-un scenariu foarte optimist. Date fiind experiențele de implementare ale altor proiecte similare gestionate CNAIR, suntem rezervați, din moment ce de abia la finalul lunii trecute s-a emis OIL (Ordinul de Începere a lucrărilor) pentru etapa de proiectare. 

Riscul notabil este, deci, ca CNAIR să nu poată respecta condiția de maturitate: să încheie contractele de achiziție publică pentru minim 70% din A7 până la finele anului 2022.

Se notează că 40,03% din valoarea totală a intervenției la nivel național este reprezentată de sectoarele A7 din zona Moldova. 

În ceea ce privește intervenția 2. Rutier: Variante Ocolitoare și conexiuni de municipii la rețeaua TEN-T, Moldova are alocată o sumă un pic sub media distribuită per regiune de dezvoltare. Valoarea procentuală alocată Moldovei pe aceasta intervenție, adică 12,77% nu o considerăm satisfăcătoare și avem credința că, în forma finală de propunere, Autoritățile publice locale – primării și consilii județene – vor mai putea promova proiecte mature.

1.3 Regiunea Moldova beneficiază de 12,77% – 0,298 mld euro – din valoarea de 2,336 mld euro a bugetului pe intervenția Variante Ocolitoare și conexiuni de municipii la rețeaua TEN-T.

1.4 Valoarea de 12,77% nu o considerăm satisfăcătoare pentru nevoile reale ale regiunii.

1.5. Credem că, în forma finală a propunerii României, autoritățile publice locale (primării și consilii județene din regiune) vor mai putea aduce proiecte mature.

1.6. Considerăm oportună inserarea propunerii Variantei Ocolitoare IAȘI Est (soluție propusă de societatea civilă) care să OCOLEASCĂ ÎN TOTALITATE municipiul Iași și să se asigure conexiunea cu A8 (varianta ocolitoare Iași Nord). 

2. Explicația pentru care A8 vs A13 nu se află în lista de proiecte PNRR considerăm că ține exclusiv de două aspecte: de maturitatea și de complexitatea celor două proiecte:

 a. Sunt șanse foarte mici ca pe întreg proiectul să fie semnate contractele de execuție cu constructorii pană în anul 2022. 

b. Sunt șanse ZERO ca proiectele să fie finalizate până în anul 2026, A8 fiind probabil cel mai dificil proiect de infrastructură, la fel și A13. 

În concluzie considerăm că:

2.1. Sunt șanse foarte mici ca pe întreg proiectul să fie semnate contractele cu constructorii până la finele anului 2022: etapele premergătoare fiind cronofage.

2.2.  Risc maximal: pe sectorul Ungheni – Iași- Tg Neamț al A8 nu este încă semnat contractul de proiectare, (preconizat noiembrie 2021), aceasta durând minim 2 ani, în ipoteza semnării lui astăzi și dacă nu vom avea contestatii și sincope de implementare.

2.3. Timpul pierdut în anii anteriori face nerealistă cuprinderea A8 în PNRR.

2.4. Considerăm că sunt șanse zero ca proiectele să fie finalizate în 2026, ambele fiind provocatoare (procedura de mediu complexă și investigații geotehnice dificile) datorită traversării Carpaților Orientali.

3. Oportunitățile de finanțare abordabile pentru A8 și eventualele riscuri (POT/POIM 2021-2027)

În acest moment, pentru A8 există trei cereri de finanțare europeană pentru studiile premergătoare  și  două contracte de finanțare încheiate (SMIS 122606 și 127920), contractul de finanțare al studiului de fezabilitate și proiectului tehnic de execuție pentru Autostrada Targu Neamț – Iași – Ungheni (SMIS 140334)  urmând a fi semnat 100% în acest an, ceea ce crează premisele pentru finalizarea în timp a studiilor. 

Execuția efectivă a A8 poate face obiectul Programul Operațional de Transport 2021-2027 sau a Fondurilor guvernamentale multianuale, sau chiar a unui împrumut guvernamental, având în vedere o perioadă preconizată de execuție de mai mulți ani, în funcție de experiența și mobilizarea constructorului care va fi desemnat. 

Concluzii MVA:

  1. Este necesară susținerea A7 pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate PNRR și accelerarea proceselor specifice implementării până în august 2026.
  1. A8/A13 nu pot îndeplini condițiile de eligibilitate și maturitate a proiectelor pentru PNRR.
  1. Moldova a obținut la acest moment maximul rezonabil pe alocarea pentru intervenția 1. Rutier: Autostrăzi și drumuri expres (TEN-T) , iar pe intervenția 2., Rutier: Variante Ocolitoare și conexiuni municipii la rețeaua TEN-T se mai pot promova pentru PNRR, de către factorii politici locali, proiecte de impact (de exemplu Varianta Ocolitoare IAȘI – Est).
  1. A8 trebuie susținută iar progresul monitorizat îndeaproape, pentru a fi eligibilă din Programul Operațional de Transport 2021-2027; se va monitoriza cu atenție oportunitatea și justificarea materializării unui eventuale decizii de modificare a priorităților stabilite în Master Plan privind rețelele TEN-T CORE (coridor principal).
lei10,00 lei20,00 lei50,00 lei100,00
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn