Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

DEMISIA, DOMNULE PISTOL!

În ultima perioadă de timp Asociația Moldova Vrea Autostradă a lansat în repetate  rânduri puternice semnale de alarmă cu privire la tergiversarea procedurilor de lansare a  achiziției publice a serviciilor de proiectare tehnică și execuție a lucrărilor pentru loturile  Sărățeni – Joseni (32 km), Joseni – Ditrău (15 km), Ditrău – Grințies (37 km) și Grințies – Pipirig (34 km), care fac parte din sectorul montan al Autostrăzii Unirii Tg Mureș – Iaşi – Ungheni (A8). 

Reamintim faptul că indicatorii tehnico-economici sunt aprobaţi prin Hotărâre de  Guvern încă de la finalul anului 2023, iar studiile pentru Auditul pe Siguranţă Rutieră sunt  finalizate din luna aprilie 2024, iar în ciuda apelurilor noastre inclusiv în cadrul şedinţelor de  progres bi-lunare nu au fost înregistrate progrese.  

Mai mult, atât în luările de poziţie publice ale purtătorului de cuvânt al CNAIR în cadrul  unor emisiuni, cât şi în spaţiul public şi social-media, s-a încercat pasarea responsabilităţii  CNAIR condusă de Directorul General Cristian Pistol prin acreditarea ideii că sarcina lansării  acestor proceduri aparţine Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere (CNIR), pe baza  semnării protocolului între cele 2 companii, conform Ordinului de Ministru nr.  872/27.03.2024.  

În același timp, conform art. 77 din Ordonanța nr. 16/2017 pentru modificarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale  de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. și înființarea Companiei Naționale de  Investiții Rutiere – S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative, se  specifică faptul că ‘până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la  predarea tuturor proiectelor specificate în ordinul ministrului transporturilor și  infrastructurii, prevăzut la art. 83 din prezenta ordonanță de urgență, către C.N.I.R., oricare  dintre acestea ar interveni întâi, C.N.A.I.R. desfășoară și următoarele activități, respectiv  lit b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri  publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanță cu strategia  Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În concluzie, CNAIR trebuie să implementeze etapa procedurală de licitație pentru cele 4 sectoare în manieră similară cu  cele 2 sectoare lansate deja. 

În condiţiile în care până la această dată (26.06.2024), protocolul respectiv între cele  2 companii nu este semnat, considerăm că responsabilitatea întocmirii caietelor de sarcini  şi a documentaţiilor aferente, respectiv a lansării acestei proceduri de achiziţie publică  aparţine CNAIR condusă de Directorul General Cristian Pistol, care de altfel a şi lansat  licitaţia pentru alte 2 loturi din A8, Miercurea Nirajului – Sărăţeni (aprilie 2024) şi Leghin Pipirig (mai 2024). 

Precizăm că la articolul 2, alin. (2) din Ordinul de Ministru menţionat anterior, se  stipulează explicit faptul că în cazul proiectelor de investiţii pentru care a fost lansată  procedura de achiziţie publică, protocolul de predare-primire între CNAIR şi CNIR se încheie  în termen de 30 zile de la data finalizării procedurii de achiziţie publică. 

Pe cale de consecinţă, întrucât nu am primit răspuns la întrebările legitime cu privire  la activitatea din ultimele 2 luni a CNAIR condusă de Directorul General Cristian Pistol în  ceea ce priveşte Autostrada Unirii A8, iar apelurile noastre au fost ignorate complet, contrar  angajamentelor publice de lansare a licitaţiilor pentru întreg sectorul montan al A8 asumate  de către ministrul Sorin Grindeanu – inclusiv în întâlnirea cu organizaţiile civice din 2 aprilie  2024, Asociaţia Moldova Vrea Autostradă solicită public demisia de onoare sau  demiterea de către Consiliul de Administraţie al CNAIR a domnului Director General  Cristian Pistol. 

Fie că vorbim de rea-voinţă, fie de lipsă de competență managerială, dorinţa de a  avea construită Autostrada Unirii (A8) a milioane de oameni din regiunea Nord-Est care  doresc acces pe cale rutieră rapidă către Uniunea Europeană şi dezvoltare economică, nu  trebuie şi nu mai poate fi ignorată!  

Mai mult, dacă tergiversarea acestui proiect va continua în aceeaşi manieră, nu  excludem organizarea de ample manifestări de protest public, alături de alte organizaţii  civice care militează pentru construcţia de Autostrăzi şi Drumuri Expres în zona Moldovei.  

Consiliul Director al MVA

lei10,00 lei20,00 lei50,00 lei100,00
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn